pl-Ekstra tekst i møteinnkallingen

2023-10-09

Nå støtter vi endelig at du kan redigere standard teksten som vi sender i møteinnkallelsen. Mange har etterspurt dette og vi har nå gjort det mulig. Her kan du legge inn lenker til saksdokumenter eller annen informasjon som møtested. Prøv det til ditt neste møte.

Endelig har vi fått på plass muligheten for å legge inn ekstra tekst, eller bare redigere teksten som vi sender i møteinnkallingen. Noe av teksten sender vi som standard uansett, som linken for å registrere fravær, men dere vil nå kunne redigere all annen tekst i e-posten.

Noen vil ønske å legge til lenker til saksdokumenter, eller for eksempel fortelle hvor møtet skal holdes. Eller kanskje man kan legge til annen informasjon som man ønsker skal komme med. Vi har hørt fra mange av dere og det er et ganske stort sprik i hva dere ønsker å legge til.

For å legge til eller endre teksten i møteinnkallingen går du inn på meny punktet Administrasjon helt nederst til venstre på siden. Der lister vi opp alle møtene for det utvalget du er i, trykk på Rediger ved siden av møtet. I skjemaet som da kommer opp på skjermen kan du enkelt redigere eller legge til tekst i e-posten. Du kan også trykke på se Forhåndsvisning av E-post og du vil da se hele e-posten slik den vil se ut.

Det støttes ikke å legge ved filer, eller bilder. Det er flere grunner til dette, og kanskje den viktigste er at vi ønsker å sikre at møteinnkallelsen når frem til medlemmene og ikke blir stoppet i Spam filtre eller andre sikkerhets anordninger som finnes i kommuner.

Oppdager dere utfordringer eller ser forbedringspotensialet i denne funksjonen så si ifra til oss.