pl-Kaukus TV samt nye oppdateringer på dashboardet og i systemet!

2024-07-03

Hei, håper dere alle har hatt en fin sommer! I forbindelse med lansering av Kakus-TV hvor vi tilbyr streaming og oppptak av de politiske møtene med automatisk teksting og bokmerker, jobbes det samtidig med dashboardet. Dette for å optimalisere systemet og gjøre det enda mer fleskibelt og komplett.
Her er noen av de endringene som har blitt gjort i sommer:

  1. Møtene og lister for det valgte utvalget finner du nå oppe i menyen på venstresiden.

  2. På venstresiden finner du nå en hvit boks hvor det står om det blir sendt ut automatisk møteinvitasjon eller ikke. Dersom det er opprettet et møte så vil du se en grønn knapp i denne hvite boksen som du kan trykke på for å sende ut møteinvitasjonen manuelt. Trykker du på den grønne knappen vil det komme opp en pop-up hvor du får opp en oversikt over møtet og innstillinger før du bekrefter utsendelsen ved å trykke på den grønne linjen "Send møteinnkallelse".

  3. Under den hvite boksen har du nå en grønn knapp hvor det står "send e-post". Denne bruker du dersom du ønsker å sende ut e-post til alle deltakerne på møtet. Kan være aktuelt dersom det er endringer på tid og møtested eller om det har kommet inn nye saksdokumenter du vil informere om.

  4. Under rediger "valgt utvalg" som finnes nede i menyen på venstresiden kan dere nå endre følgende på utvalgsnivå: Navn, hvem som er sekretær, om det skal sendes sms med link til møtet 1 time før møtet starter til alle deltakerne, om voteringsresultatene skal vises i nåtid eller når møteleder trykker "avslutt votering" og om det skal være fri taletid under møtet i valgt utvalg.

  5. Når man setter strek i talertids modulen kan man nå også sette strek for replikker.

  6. Når en politiker oppretter et forslag så er alternativet "skjul til sekretær publiserer" bort og erstattet med "kladd". Dette for å unngå misforståelser. Politiker må da endre status på forslaget selv når det skal distribueres.

  7. Det er nå mulighet for å sette dobbeltstemme ved stemmelikhet.

  8. Knappen for "storskjermsvisning" er flyttet øverst til i høyre når man er på voteringsoversikt siden.

Det jobbes hele tiden med å gjøre systemet enda mer fleksibelt og dere vil se stadig forbedringer, visuelle endringer og nye funksjoner utover høsten. Med Kaukus Komplett pakken kan vi nå tilby et kjempeverktøy for gjennomføring av de politiske møtene. Ved å bruke både møteinnkalling, digital votering og Kaukus-TV med automatisk teksting får dere alt på ett sted!. Automatisk teksting, lagring av video og en offentlig side hvor publikum kan få med seg alt som skjer i møtene både live og i etterkant.


Send oss gjerne en mail på support@kaukus.no dersom du/dere har noen spørsmål om modulene dere har i dag eller om kommunen vurderer en oppgradering. Vi vet at hovedfokuset kanskje ligger på høstens kommune valg, men kommer til å sende ut en mail til hver og en kommune i løpet av kort tid med mer informasjon om mulighetene i Kaukus.

Ønsker dere en fortsatt fin uke og lykke til med valgforberedelsene!
- alle oss i Kaukus :)