pl-Møtesekretær administrasjon

2023-10-26

Du kan nå se hvem som er registrert som møtesekretærer i din kommune. Der får du kontakt informasjon lett tilgjengelig, samtidig som du kan se når tidligere kollegaer sluttet, eller ble deaktivert som brukere i Kaukus.

Videodemonstrasjon av ny møtesekretær funksjonalitet

Nå som dere som møtesekretærer kan se hvem som har tilgang til deres konto, så er det viktig at dere også sier ifra til oss om det er noen som ikke skulle hatt tilgang lengre. Det gjøres med å kontakte support på e-post eller via chatten vår i appen. Vi trenger bare navn på personen så fikser vi resten.

Det dere også vil se er at dere kan se kontakt informasjon til de som vi har registrert som møtesekretærer hos dere. Er noe feil, si ifra til oss. Vi har allerede oppdaget flere som har e-poster som er feile, eller som mangler telefon nummer.

Det er enda noen utfordringer her, men vi bygger denne funksjonen ut etterhvert. Dere kan for eksempel invitere nye møtesekretærer ved å fylle inn e-posten deres og trykke på inviter ny møtesekretær. Da skal de komme opp i listen under, og de får beskjed på e-post om å registrere seg via en link.

Hvis de ikke dukker opp i oversikten under så betyr det at de er allerede registrert i systemet med en rolle annen enn møtesekretær. Skulle dette skje så si ifra til oss på supporten. Vi har mulighet til å hjelpe til da.

Du vil heller ikke ha mulighet enda til å frata noen muligheten til å være møtesekretær i systemet. Den muligheten vil vi lage til dere, men akkurat nå vi ønsker å gjøre dette for dere i starten da vi må være sikre på at historikken tas vare på.

Oppdager dere utfordringer eller ser forbedringspotensialet i denne funksjonen så si ifra til oss.