FAQ

Ofte Stilte Spørsmål om Kaukus

GENERELT

Hvordan logger jeg på Kaukus? 

Du logger på ved å gå til app.kaukus.no eller ved å klikke knappen øverst til venstre på denne nettsiden. 

Er Kaukus en skyløsning?

Ja, Kaukus er en skyløsning. Vi har servere som står i Europa, og vi hoster gjennom Heroku. Kundene våre trenger ikke å bekymre seg for å vedlikeholde applikasjonen. Det tar vi oss av. Samtidig sørger vi for suveren oppetid. 

Kan Kaukus integrere med andre av kommunens systemer?

Kaukus kan hente sakslister fra både Elements, Public360 og Acos. 

Støtter Kaukus både bokmål og nynorsk?

Kaukus støtter begge! Gi oss beskjed om hvilket du ønsker, så setter vi det opp for deg. 

Kan Kaukus brukes på alle enheter, også mobil?

Absolutt. Kaukus er laget for å fungere på den enheten man har tilgjengelig. 

Hva er de største fordelene med Kaukus sin løsning?

Brukervennligheten i løsningene våre er noe vi hører lovord om fra kundene våre hele tiden. I tillegg har man mulighet til å kjøpe enkeltstående moduler. Dette gjør at man har fleksibilitet som kunde.

Vi kan snakke om dette dagen lang, men ta gjerne en titt på hva kundene våre sier!

FOR KJØP

Hvilke produkter har dere?

Vi har 5 moduler i dag, men utvikler stadig nye. I dag kan du kjøpe Møteinnkalling med automatisk varainnkalling, forslag, digital votering og tid- og talestyring samt Kaukus TV

Hvordan kan man komme i kontakt med dere for å få en demonstrasjon

Bruk den runde knappen "kontakt" og velg "Book demo", eller kontakt for eksempel Bjørn Erik direkte på epost: bes@kaukus.no 

Hvis vi kjøper Kaukus, hvor mye jobb er det å implementere systemet?

Heldigvis er Kaukus så enkelt å bruke at det kreves et minimum av kunnskap for å kunne håndtere systemet.

Det tekniske oppsettet tar vi oss av, basert på data som vi får fra dere. Dere må sette av et par timer til opplæring fra oss. Denne opplæringen gis til de som skal være administratorer i systemet. Opplæringen av Politikere er minimal da systemet er mer eller mindre selvskrevet.

INNKALLING

Hvordan fungerer Innkalling med automatisk varainnkalling?

Innkalling med automatisk varainnkalling hjelper sekretærene med det praktiske rundt å skaffe til veie en vararepresentant. Alt blir i tillegg loggført i systemet, slik at man har dokumentasjonen på plass uten videre arbeid. For mer informasjon om automatisk varainnkalling, se produktsidene våre.

Dokumentere dere selve varainnkalling prosessen?

Ja, systemet auto genererer logg over SMS-er hver gang det kommer et forfall.

Hvordan håndterer systemet delvis forfall?

Politikerne mottar en epost fra system i god tid før møte hvor de melder type forfall og årsak til at det må kalles inn et varamedlem.

Håndterer systemet inhabilitet?

En representant kan melde inn sikkert inhabilitet som et type forfall i systemet. Det er også mulig for representanten be om en habilitetsvurdering. 

VOTERING

Hvordan fungerer digital votering i Kaukus?

Det er veldig enkelt for en politiker å avgi sin stemme med Kaukus. Man logger på løsningen med sin bruker på for eksempel telefon, og vil få opp "JA" eller "NEI" når sekretær setter i gang voteringen over en gitt sak 

Hva viser systemet av voteringsresultater?

Kaukus er bygget for å støtte lokaldemokratiet og øke synlighet i politiske beslutninger. Derfor viser systemet detaljert oversikt over hvem som har stemt hva. Dersom det er uenighet i et parti, vil for eksempel systemet vise navn på representantene i partiene sammen med hva de har stemt.
I tillegg har vi en storskjermvisning slik at publikum kan ha muligheten for å følge stemmegivningen live. 

Gjør Kaukus det mulig å protokollføre hvilke representanter som har stemt på hvilke forslag?

Ja. Kaukus er utviklet for å ivareta kravene til kommuneloven som omhandler møteboken og loggføring av stemmer på representantnivå. 

Er løsningen så brukervennlig at alle politikere i våre utvalg vil kunne stemme digitalt uten hjelp?

Ja, Kaukus er utviklet i samarbeid med sekretærer og politikere
for å sørge for at løsningen er så enkel og brukervennlig som mulig. 

Er det vanskelig å komme i gang med digital votering?

Nei. Ved kjøp av digital votering, vil vi sørge for at systemet blir satt opp på riktig måte for dere innen kort tid. I tillegg vil vi gi opplæring til de som skal administrere systemet 

FORSLAG

Kan politikerne legge inn egne forslag i Kaukus?

Ja, det kan de. Det er faktisk veldig lett, og kan gjøres både i forkant av møtet og underveis. Det vil gå ut varslinger når et nytt forslag har kommet inn, med mindre man velger å skjule forslaget for andre inntil en gitt tid. Innkommende forslag, og resultatet av voteringen vil bli loggført i voteringsrapporten. 

Hvordan er dokumenterbarheten i innkallingene?

God dokumenterbarhet! SMS logg og ulike rapporterer til bruk i for eksempel innsyn 

Må forslaget mitt være synlig for alle i forkant av møtet?

Nei. I Kaukus har du mulighet til å skjule forslag enten til møtet starter, til saken starter eller til møtesekretær gjør det synlig for andre. 

Fungerer forslag i Kaukus på alle enheter?

Ja det gjør det. Vi har lagt til rette for at politikerne kan benytte sin valgte enhet for å sende inn forslag. 

Hva skjer med forslag som blir trukket?

Forslag som blir trukket blir naturlig nok ikke behandlet. De vil derimot dukke opp i voteringsrapporten som trukket forslag og loggført sammen med sakene og forslagene som har blitt behandlet. 

Kan man bare legge inn egne forslag?

Nei. I Kaukus kan man også legge inn forslag på vegne av eget og andre partier. 

SUPPORT OG OPPLÆRING

Hvordan fungerer supporten?

Man kan kontakte oss via telefon, e-post eller chat. Vi har også support tilgjengelig når kommunen har møter.

Send e-post til: support@kaukus.no eller gå inn på vår side kaukus.no/support

Trenger du fortsatt hjelp?                                                      Ta gjerne kontakt!