Våre digitale løsninger

Utviklet i tett samarbeid med våre kommuner


Våre pakkeløsninger

KAUKUS START:

 • Møteinnkalling - med automatisk innkalling av vara
 • Rapporter og lister

KAUKUS PLUSS:

 • Møteinnkalling - med automatisk innkalling av vara
 • Digital votering
 • Forslag
 • Tid- og talestyring
 • Rapporter og lister

KAUKUS TV:

 • Kaukus TV - med autogenerert undertekst og bokmerker
 • Digital votering
 • Forslag
 • Tid- og talestyring
 • Rapporter og lister

KAUKUS KOMPLETT:

 • Møteinnkalling - med automatisk innkalling av vara
 • Digital votering
 • Forslag
 • Tid- og talestyring
 • Rapporter og lister
 • Kaukus TV - med autogenerert undertekst og bokmerker

Kontakt oss for å få en visning av våre løsninger