Kaukus TV 

- med auto generert undertekst og bokmerker

Kaukus TVmed auto generert undertekst og bokmerker  forenkler prosessen og sparer administrasjonen mye tid og resurser. Servicetorget eller sekretærer trenger ikke lenger å tenke på og redigere opptak eller sette bokmerker under møtene. Vårt system tar seg av alt dette.

NB!! VI SAMARBEIDER IKKE MED AVENTIA - KOMMUNE TV

Hvorfor Kaukus TV - med auto generert undertekst og bokmerker

  • Fantastisk brukervennlighet
  • Tidsbesparende både for sekretær og politikere
  • Auto genererte undertekster med enkel redigeringsside
  • Reduserer administrasjonskostnader
  • Automatiserer og forenkler kommune TV prosessen
  • Gratis arkivering av alle opptakene
  • Mulighet til å stream opptaket direkte til Kaukus - uten ekstra kostnader

Hvordan Kaukus TV - med auto generert undertekst og bokmerker fungerer

Via kommunens eget kamera oppsett kan vi motta streaming direkte til oss. Vi vil da generere automatisk undertekst som enkelt redigerer. Denne jobben kan dere gjøre selv eller sette den bort til oss. Rettingen vil gå rakere og raskere og bli enklere og enklere for hver gang. Siden vi benytter Artificial intelligence (AI) så vil den lære underveis. Alle kommunene som benytter vår løsning vil i praksis sammen lære den opp og mindre og mindre feil vil forekomme.   

Den tar både dialekter og samisk. 

Bevar de historiske videoene i kommunen din med Kaukus AS sin gratis løsning!

Vi har oppdaget at mange kommuner sletter/fjerner arkiverte videoer på grunn av de nye regler og forskrifter innført av EU. Vi ønsker ikke at din kommune skal behøve å gjøre dette!
Vår løsning er enkel: Vi finner de arkiverte videoene deres, transkriberer dem og publiserer dem med undertekster.

På denne måten kan dere ikke bare overholde EU-reglene, men også bevare de historiske videoene for alltid. Det beste av alt: Vi tilbyr denne tjenesten gratis!

Alt dere trenger å gjøre er å uttrykke deres interesse til oss, så gjøre vi resten av jobben. Tilbudet gjelder alle videoene som er opptil to år tilbake i tid.

Det er ingen forpliktelser til å være, eller bli en Kaukus-kunde. Dette er rett og slett en gest fra vår side for å hjelpe dere med å sikre at alle historiske videoer med undertekst fortsatt er synlig for allmenheten.

Om du har flere spørsmål rundt dette så bare ta kontakt.

Ta kontakt for en gjennomgang