Rapporter og lister

Rapportene og listene fra Kaukus vil gir en total oversikt over alt som skjer før og under møtene. Rapportene blir ført automatisk underveis og vil gi grundig og nødvendig dokumentasjon for alle møtene. Møtesekretærene vil spare mye tid både før og etter møtet. 

Hvorfor rapporter og lister?

  • Lister over forfall og opprop.
  • Protokoll over fravær
  • Rapporter for all aktivitet både før og under møtene.
  • Rapportene oppdateres fortløpende mens møtet pågår.
  • Kan brukes på alle enheter.
  • Overføres enkelt til innsynsløsning og arkivsystem.
  • Sparer mye tid for møtesekretærene før, under og etter møtene

Hvordan tapporter og lister fungerer

Kaukus har lister over forfall og for opprop. Listene blir skrevet automatisk ut ifra Innkallingen til Kaukus. Møtelederen kan benytte disse listene ved møtestart.  Det blir ført protokoll over fravær og inhabilitet.

Rapporten føres automatisk og vil være klar for arkivering og utsendelse så fort møtet er ferdig. Rapportene kan enkelt legges i innsynsløsningen og kopieres inn i arkivsystemet. 

Ofte stilte spørsmål