Tid- og talestyring

Tid- og talestyring er et naturlig tillegg til digital votering. Politikerne melder seg på talerlisten og vil etter riktig rekkefølge få sin utdelte taletid for innlegg eller replikk.  Rekkefølgen på talerlisten vil bli vist på storskjerm samt nedtelling av taletiden. Møteleder og politikerne vil oppleve en god flyt og struktur under møtene.  

Hvorfor tid- og talestyring?

  • Gir sekretærer og politikere god struktur på møtene.
  • Erstatter manuelle prosesser slik at både rekkefølge og brukt tid på talestolen blir rettferdig.
  • Taletiden kan settes som en standard, men kan samtidig endres underveis.

Hvordan tid- og talestyring fungerer

Politikerne bruker sin PC/nettbrett/mobil til å melde seg på talerlisten. De velger selv om det skal være en replikk eller et innlegg. De som på forhånd har fremmet et Forslag vil automatisk komme på talerlisten. Tiden på både innlegg og replikk kan forhåndsinnstilles på avtalt tid, men kan om man ønsker manuelt styre tiden opp og ned for hver taler underveis i møtet. 

Rekkefølgen på talerlisten vil bli vist på storskjerm slik at alle enkelt kan følge med på hvem som er neste taler ut. Møtelederen starter tiden når taleren begynner sitt innlegg eller replikk. Da kan alle se tiden bli telt ned for hver taler. Når tiden utløper vil tiden kun gå over til å vise minus-tid. Når taleren er ferdig stopper møteleder tiden og da vil automatisk neste taler bli satt klar. Slik fortsetter det strukturert og enkelt helt til talerlisten er ferdig. Møteleder kan også sette strek slik at ingen flere kan melde seg på talerlisten. Med tid- og talestyring vil du få en naturlig, enkel og effektiv taleflyt i møtene.

Oppstart og opplæring

Ved kjøp av tid- og talestyring, vil vi sørge for at systemet blir satt opp på riktig måte for dere.
Vi importerer de som skal ha tilgang til systemet, og setter opp utvalg på bakgrunn av data vi mottar. I tillegg vil vi gi opplæring til de som skal administrere systemet. I Kaukus er vi opptatt av at våre kunder skal lykkes i bruken av systemet og vil derfor holde tett kontakt med dere gjennom hele kundeforholdet.

Ofte stilte spørsmål