Møteinnkalling 

- med Automatisk innkalling av vara

Kaukus sin møteinnkalling - med automatisk innkalling av vara forenkler innkallingens prosessen og sparer administrasjonen mye tid og resurser. Servicetorget eller sekretærer trenger ikke lenger å forholde seg til manuelle rutiner.

Hvorfor møteinnkalling med automatisk innkalling av vara?

  • Fantastisk brukervennlighet
  • Tidsbesparende både for sekretær og politikere
  • Forutsigbare rutiner for faste representanter og vararepresentanter
  • Reduserer administrasjonskostnader
  • Automatiserer og forenkler varainnkallingsprosessen
  • Alt dokumenteres automatisk til senere bruk
  • Gir sekretærene full oversikt over hele prosessen

Hvordan møteinnkalling med automatisk innkalling av vara fungerer

De faste representantene mottar i forkant av møtet en epost fra Kaukus hvor de kan melde inn forfall. Når systemet mottar en forfallsmelding startes prosessen automatisk. Det vil bli sendt en SMS fra systemet til første varamedlem på listen til det aktuelle partiet. Varamedlemmet som har mottatt SMS kan nå enten svare JA eller NEI på denne meldingen. Denne prosessen vil fortsette inntil det er en vara på plass, helt uten manuelt arbeid. 

Integrasjoner

Kaukus har integrasjon mot to av de største sak- og arkivsystemene i Norge, Sikri (Elements/Ephorte) og TietoEvry (Public 360). Disse integrasjonene gjør at vi kan hente ut møter, utvalg og utvalgsmedlemmer til bruk i Kaukus sin automatiske varainnkalling. Endringer i sak- og arkivsystem kommer direkte inn i Kaukus. Kaukus er en skybasert løsning, noe som gjør det enkelt og sikkert å være kunde.

Oppstart og opplæring

Kaukus har fantastisk brukervennlighet og er intuitivt å bruke. Opplæringen gjennomføres for hver enkelt kommune, hvor vi samtidig gjør de nødvendige tilpasningene til deres hverdag.

For oss i Kaukus er våre kunders behov og ønsker alltid førsteprioritet, og vi er tilgjengelige for en prat enten via supportchatten, epost eller på telefon.

Ofte stilte spørsmål om Møteinnkalling