OM OSS

Kaukus har spesialisert seg på å digitalisere politiske møter i offentlig sektor. Vi har som mål om å kunne tilby markedets mest intuitive og robuste løsninger for å gjennomføre politiske møter digitalt. For å få til dette samarbeider vi tett med politisk sekretariat hos våre kunder.

Kaukus hadde sin oppstart høsten 2017 etter at politisk sekretariat i Porsgrunn kommune og Skien kommune tok kontakt med vårt morselskap Rubynor for å utvikle en løsning for automatisk varainnkalling. Dette samarbeidet førte til en innovasjonskontrakt mellom Rubynor, Skien Kommune, Porsgrunn kommune og Innovasjon Norge.

Automatisk varainnkalling har vært til salgs siden desember 2018 og blitt veldig godt mottatt av kommune-Norge. Produktporteføljen ble utvidet med digital votering i 2020 og fikk støtte for innsending av forslag i mars 2021. Bergen kommune har vært en samarbeidspartner i utviklingen av den digitale voteringen.

Navnet Kaukus kommer av engelske caucus, som først ble brukt i 1763 av John Adams om et politisk møte blant partifeller. Ordet er antakelig av indiansk opprinnelse, og beskriver en samling av eldre, ledere eller rådgivere.