NYHETER

Hei, håper dere alle har hatt en fin sommer! I forbindelse med lansering av Kakus-TV hvor vi tilbyr streaming og oppptak av de politiske møtene med automatisk teksting og bokmerker, jobbes det samtidig med dashboardet. Dette for å optimalisere systemet og gjøre det enda mer fleskibelt og komplett.
Her er noen av de endringene som har blitt gjort i...

Du kan nå se hvem som er registrert som møtesekretærer i din kommune. Der får du kontakt informasjon lett tilgjengelig, samtidig som du kan se når tidligere kollegaer sluttet, eller ble deaktivert som brukere i Kaukus.

Nå støtter vi endelig at du kan redigere standard teksten som vi sender i møteinnkallelsen. Mange har etterspurt dette og vi har nå gjort det mulig. Her kan du legge inn lenker til saksdokumenter eller annen informasjon som møtested. Prøv det til ditt neste møte.